Saturday, April 18, 2009

אינטגרציה בעולם הEnterprise Datacenter

אחד התחומים המעניינים והמרתקים בעיני , הוא עולם ניהול סביבות Datacenter ( במקרה שלי - מזווית הSecurity בדרך כלל ) והצורך לבנות מערכות ותשתיות שרידות ומהירות מאוד , וגם לשמור על כללים חשובים של שימוש במינימום משאבים ( Green IT ) תוך מתן אותה רמת שירות, וגם לבצע ניטורים מלאים כדי לאתר כשלים מערכתיים לפני שהם קורים , וכמובן לתת מענה לאירועי אבטחת מידע בזמן אמת.

אחד הדברים שתמיד הפתיעו אותי הוא החוסר המשווע במרכזי בקרה שאכן לקחו את הצעד הנוסף לקשר אירועי אבטחה או לבצע אינטגרציה עם מערכות בצורה באמת מלאה אשר מאפשרת לקבל תמונה מלאה על הDATACENTER.

הדרך הכמעט נפוצה מכולם תמיד הייתה לשלוח Email על אירוע אבטחה כאשר הוא קורה - וזאת על מנת לתת לו מענה, אך בעולם של 1000 אימיילים ביום , הכיוון הוזנח ונעזב לטובת SNMP ולטובת SYSLOG אשר מייצרים אירועים רבים בשניה מהמרכות ואותו איש NOC\SOC לא תמיד יכול לבקר כמו שצריך ולוודא אם אכן מדובר באירוע אמיתי ואיך להגיב לו.

לפי דעתי, מוצר אשר מיועד להתחבר לסביבת Enterprise חייב לתת את האפשרויות השונות להתממשקות לכלי SIEM שונים וכלי בקרה שונים בצורת הNATIVE שלהם תוך כדי שנעשית הבנה לפני שליחת האירוע של מהו האירוע, מהי מהותו ומה נדרש לבצע.

כלומר , כאשר מוצר מותקן בסביבת Enterprise עליו לקחת בחשבון הימצאות כלי CMDB למיניהם , כלי SIEM למיניהם ומערכות Availability שונות. אם אינו מתחבר אליהן - מקבלים רק חלק מהתמונה שכנראה ברוב המקרים תיבלע בתוך המכלול.

Labels: , , ,


About

    My Name is Barry Shteiman, im a devoted tech junkie, and this is my blog.
    E: barry.shteiman -at- gmail.com
    Twitter : bshteiman

Tags & Categories

Mailing List & RSS

Stay Updated  
Add to Technorati Favorites